MSC / ASC certifiering

MSC är en internationell standard för hållbart fiske och fungerar på liknande sätt som KRAV-certifieringen där en specifik märkning följer varan genom förädlingskedjan. ASC är motsvarande för odlad fisk. Alla aktörer som hanterar, paketerar om eller marknadsför MSC skall vara tredjepartscertifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan. I förädlingsdelen är det en spårbarhetscertifiering (CoC, Chain of Custody) som gäller medan för den som säljer till konsument (fiskdiskar, catering, restauranger m fl) kan välja en enklare typ (CFO, Customer Facing Organisation) av certifiering.

MSC /ASC (Marine/Aquaculture Stewardship Council) har en vetenskaplig grund där fiskartens bestånd och hur fisket går till med fångstredskap skapar första certifieringen i kedjan. På MSC:s hemsida finns väldigt mycket information om vad certifieringen innebär och vad den står för. Varje aktör (fiskare, förädlare m fl) får en egen kod som tillsammans med MSC:s märke på förpackningen garanterar att fisk eller skaldjur i den aktuella varan uppfyller kraven. MSC utkom med ny utgåva (ver. 4) som gäller från 1 September 2015.

ControlCert har revisor med aktuell MSC-behörighet vilket innebär att vi kan svara på många frågor och även vara behjälpliga vid ett certifieringsupplägg eller om utbildningar krävs. ControlCert samarbetspartner Valiguard/SAI Global har den ackreditering som krävs för MSC. Läs mer om samarbetet med SAI Global.