Om oss

ControlCert är ett nytt svenskt privatägt certifieringsorgan, specialiserat på livsmedel, butiker och dess leverantörer. Företaget lyder under tillsynsmyndigheten SWEDAC och grundades hösten 2011. Vi är godkända av Svensk Dagligvaruhandel för att certifiera livsmedelsbutiker och av Sigill Kvalitetssystem för att certifiera livsmedelsföretag.  Vi har återtagit vår ackreditering för ekologiskt och KRAV, och är nu ett kontrollorgan som lyder även under Livsmedelsverket. Vi har även en internationell status som godkänt certifieringsorgan för ledningssystem, av FSSC (Foundation for Food Safety Certification) för ISO/FSSC 22000. Vår strävan är att ControlCert ska upplevas som ett naturligt val när det gäller granskning av butiker och leverantörer. Stor tonvikt läggs på våra revisorers fackmässiga och sociala kompetens.

Vår personal

Henrik Thollander
Chefsrevisor produktcertifiering

Henrik har bakgrund som konsult mot livsmedelsindustrin och sedan 2005 arbetat med olika konsultbolag och har därför goda kunskaper i BRC, FSSC/ISO 22000, ISO 9001 och ISO 14001. Sedan 2009 har han arbetat med certifiering mot nationella standarder för livsmedelsindustrin och butik. Henrik är VD i ControlCert och är grundare till bolaget och finns på huvudkontoret i Söderköping. Henrik är aktiv revisor mot IP Livsmedel, BRC, FSSC 22000, KRAV och EU-ekologiskt samt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Henrik har tidigare utvecklat webbutbildningar för livsmedelssäkerhet och HACCP och håller idag många utbildningar i dessa ämnen samt andra branschspecifika ämnen. Den fritid som erbjuds ägnas åt familj och träning.

Patrick Gustavsson
Chefsrevisor certifiering ledningssystem

Patrick har lång bakgrund i livsmedelsbranschen. I grunden är han mikrobiolog med forskningsbakgrund från SIK, Scan, Tetra Pak. Innan han kom till ControlCert var han VD under flera år för ett svenskt certifieringsbolag. Han har dessutom varit med och grundat Valiguard som idag är ledande aktör inom certifieringar mot BRC Food m fl i Skandinavien. Patrick har starkt engagemang i standarders utveckling, tidigare som expertledamot för Svenskt Sigill:s olika standarder, och är nu aktiv som svensk expert i den internationella ISO-arbetsgruppen i den pågående uppgraderingen av ISO 22000-standarden.

 

Patrick har varit delaktig i en rad översättningsarbeten, bl a flera utgåvor av BRC Food, och BRCs vägledningar. Han har även översatt ISO 22000, ISO/TS 22002-1 och ISO/TS 22004. Patrick har tjugo års erfarenhet av utbildningar inom HACCP, och är fortfarande aktiv som utbildare. Revisionsledare inom BRC sedan 2002 och ISO/FSSC 22000 sedan 2009. Han finns på vårt filialkontor i Onsala, Kungsbacka. Den fritid som erbjuds ägnas åt familj, träning och korta MC-rundor.

Anne Larsson
Revisor

Anne är utbildad livsmedelsingenjör och har sedan 2006 arbetat som konsult mot livsmedelsbranschen mot butik och restaurang men även mot livsmedelsindustrin och har kontor i Västerås. Anne har bl a byggt ledningssystem och anlitats som internrevisor inom branscher som bageri, slakteri, fiskslakteri, charkuteri, mejeri, konfektyr, färdigmat och livsmedelsförpackningar. Anne är aktiv revisor mot IP Livsmedel och Svensk Standard för Livsmedelshantering i Butik. Fritiden ägnas mest åt bowling (både som aktiv spelare och ungdomstränare), musik och resor.

Anders Hjorth
Revisor

Anders är agronom i grunden med lång erfarenhet inom lantbruk och ekologisk odling. Han har tidigare arbetat på Kiwa Aranea och är en av grundarna till HS Certifiering. Anders utför certifieringar mot IP Livsmedel för ControlCert. På fritiden ägnar han sig åt familjen och sin egen biodling utanför Kalmar.

Jan Klingspor
Biträdande chefsrevisor ledningssystem

Jan är civilingenjör i kemi och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, framförallt inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Jan är godkänd revisor för BRC Food, BRC IoP, ISO/FSSC 22000 och har jobbat med revisionsarbete sedan 1998. Han finns utanför Lund med kontor i Löddeköpinge och brukar emellanåt ses på vägarna i sydvästskåne framförande sin trehjuliga liggcykel.

Lotta Wahlén
Administratör

Lotta tar hand om dagliga kontorsfunktioner i Söderköping och är ansvarig för kundtjänst på telefon. Hon sköter administration av certifikat och utbildningar samt löpande bokföring.