Nya råd om allergener och märkning

Många frågar sig om hur märkning om allergener bäst kan göras och vad som ska anges. Den nya informationsförordningen som började gälla 13 dec 2014 kan behöva en del förklaringar. FSA (Food Standards Agency) i Storbritannien är en statlig enhet med uppgift att tillhandahålla vägledningar och råd om hur man hanterar livsmedelssäkerhet på bästa sätt.…