Nytt nyhetsbrev om säkra livsmedel

Grundarna av ControlCert lät designa en egen runslinga med bolagets namn och dess motto ”ritar futir”, som på fornnordiska betyder ”rätt mat”. Dessa runor är en symbol för nyhetsbrevet Runskriften och dess innehåll.

Nyhetsbrevet kommer att ta upp både nya och gamla fakta om vad som är viktigt vid skötsel av system eller egenkontrollprogram för säkra livsmedel. Genom att följa Runskriften erbjuds en god insyn i vad som händer runtomkring i Skandinavien gällande livsmedel och olika hygien- och kvalitetsfrågor. Läsarna kommer att få tips om länkar till mer information och vägledningar, men också få svar på vanligt förekommande frågor inom branschen.


Comments are closed.