ISO 22000 – en standard som hela tiden går framåt

Intresset för ISO och FSSC 22000 växer och ControlCert är delaktiga i den internationella utvecklingen. Arbetet med att revidera ISO 22000 pågår. Denna internationella standard som blev klar 2005 genomgår nu, som alla andra ISO-standarder för ledningssystem, en harmonisering. Grundtanken är att det ska bli enklare att kombinera dem framöver. Patrick Gustavsson från ControlCert är tillbaka i rollen som svensk expert och är aktiv i arbetet. På senaste mötet med expertgruppen i Dublin så tog man också några steg mot att förtydliga kraven kring olika typer av styrpunkter – som kritiska styrpunkter (CCP) och OPRP (kallas styrbara grundförutsättningar men många väljer andra namn som CP eller SG). Det visar sig att många inte riktigt förstår hur man väljer ut andra styrpunkter än CCP, som är den styrpunkt som kommer från Codex och har använts i mer än 20 år i HACCP-arbetet. På ISO:s egen hemsida kan man läsa om detta arbete i följande artikel.

Ansvariga i Sverige för det pågående arbetet är SIS och om någon är intresserad av att vara med i en arbetsgrupp så kan man kontakta Lorena Olivares på SIS eller Patrick Gustavsson på ControlCert.


Comments are closed.