Nya regler för ursprungsmärkning

Den 1 april 2015 trädde nya regler i kraft om ursprungsmärkning av kött från gris, lamm, get och fågel. Förut har det varit livsmedel som frukt, fisk, nötkött m fl livsmedel som har haft speciella märkningsregler gällande ursprung, men nu har reglerna utökats.

De nya märkningsregler gällande ursprung av kött från gris, lamm, get och fågel, finns beskrivna i (EU) nr 1337/2013. Även vildsvinskött omfattas av reglerna om ursprungsmärkning.

Blandfärs med fläsk- och nötkött som består av en övervägande del nötkött ska ursprungsmärkas enligt regler om ursprungsmärkning för nötkött, förordning (EG) nr 1760/2000. För att inte riskera att vilseleda konsumenten ska även fläskköttet i blandfärsen ursprungsmärkas och då enligt förordning (EU) nr 1337/2013. Blandfärs bestående av 50 procent fläskfärs eller mer omfattas av förordning (EU) nr 1337/2013. I detta fall ska nötfärsen i blandfärsen ursprungsmärkas enligt förordning (EG) nr 1760/2000 för att inte konsumenten ska riskera att vilseledas.

På förpackningen till slutkonsument för kött från fågel, lamm och get ska det framgå:

 

  • Uppfött i: (namn på EU-medlemsstat eller land utanför EU)
  • Slaktat i: (namn på EU-medlemsstat eller land utanför EU)
  • Den partikod (identitet för spårbarhet) som identifierar köttet. Partikoden säkerställer sambandet mellan köttet och djuret eller djuren som köttet kommer ifrån

Kött som har släppts ut på marknaden innan 1 april omfattas inte av förordningen. Mer information om denna förordning finns hos Livsmedelsverket.


Comments are closed.