Utbildningar i butik

Med start nu i augusti kan ni förutom certifiering även beställa utbildningar i matsäkerhet och HACCP från ControlCert.

ControlCert har egen personal som är engagerade kursledare och har stor vana från olika uppdrag för butik, bl a revisioner och inspektioner men också framtagande av webb-utbildningar och lärarledda utbildningar. Utöver detta så är kursledarna erfarna med många varianter på utbildningar i livsmedelshygien och HACCP för olika tillverkande livsmedelsföretag. Under åren har vi samlat på oss många goda referenser och positiva kursutvärderingar!

Vårt mål är att inspirera butikens personal till att jobba målmedvetet för säker mat i det dagliga arbetet. Kontakta ICA för mer information.


Comments are closed.