Utbildningar om standarder

ControlCert har på begäran lagt till möjligheten att beställa utbildning om BRC Global Standard för Livsmedelssäkerhet, version 7 och även om FSSC 22000 för de som har behov av att öka kunskapen om dessa standarder.
Kursledare hos ControlCert har under många år jobbat med införande och träning av medarbetare och ledning i en rad olika standarder. Eftersom vi kontinuerligt utbildar oss inom standarderna som ett led i krav från t ex BRC så har vi en dokumenterad kompetens om standardernas innehåll och tolkning. Vår egen ackreditering mot FSSC 22000 innebär också en kvalitetskontroll av vår kompetens för denna standard. När det gäller ISO 22000 så har vi ett stort engagemang för denna standard och har från begynnelsen (innan 2005) varit verksamma inom ett stort antal seminarier, kurser m m om hur denna standard bäst förstås. Läs mer om kursens innehåll här

ControlCert har även kurser i Revisionsteknik och HACCP.


Comments are closed.