ControlCert expert inom ISO – nya ISO 22000

I oktober samlades experter från hela världen på AFNOR, det franska standardiseringsorganet, i Paris. Patrick hade till detta mötet varit ansvarig för en liten ”ad-hoc” grupp som arbetat med att försöka förtydliga definitioner och användning av OPRP (operational prerequisities – styrbara grundförutsättningar). Samtidigt som Codex har sedan länge definierat CCP (critical control point – kritisk styrpunkt) så finns det hos många användare i världen en viss förvirring kring vad en OPRP egentligen är. Arbetsgruppen vill ta in denna kritik och ge en tydligare bild, men redan i denna grupp finns olika uppfattningar, så uppdraget är inte helt enkelt att genomföra.

En annan stor förändring har ISO bidragit med, att alla ledningssystem måste harmoniseras kring de delar i standarden som rör själva hanteringen av ledningssystemet. Här är arbetet lättare och man kan enklare stoppa in de mer specifika delar som rör livsmedelssäkerhet i detta. Det är därför högst troligt att ISO 22000 i en kommande version (planlagd tidigast till 2017) kommer att ha vuxit en del och vara mer lik ISO 9001 som är den dominerande ledningssystemstandarden.

I dagarna blev en intern omröstning i expertgruppen klar och nu har den första ”inofficiella” versionen gått ut på omröstning inom ISO:s deltagarnationer. Denna s k CD (Committe Draft) skall kommenteras under helgerna som kommer. Följ gärna vårt arbete här på ControlCert.


Comments are closed.