ControlCert stöttar Livsmedelsföreningen och Livsmedel i Fokus

ControlCert finns med som enda certifieringsorgan bland de ledande svenska aktörerna i livsmedelskedjan som stöttar Livsmedelsföreningen och tidskriften Livsmedel i Fokus. Vi finns på tidskiftens uppslag efter förstasidan samt här på hemsidan. ControlCert blev tillfrågade i egenskap av ”viktiga aktörer i dagens livsmedels-Sverige” och vi känner såklart vårt ansvar för detta omdöme!


Comments are closed.