FSSC 22000 certifikat från ControlCert

ControlCert erhöll sin ackreditering för FSSC 22000 i juni 2015 och några månader senare togs ControlCert upp som fullvärdigt certifieringsorgan för FSSC (Foundation for Food Safety Certification). Delmat i Hällefors har haft en certifiering för BRC Global Standard för Livsmedelssäkerhet sedan 2008 men som många andra svenska livsmedelsföretag så bytte man till FSSC 22000. Delmat ansåg att BRC-standarden slutligen blev för fokuserad på detaljer som inte direkt medverkade till en förhöjd livsmedelssäkerhet utan bara krävde resurser. Bytet till FSSC 22000 innebar en del extra arbete men man räknar med att i längden ska ett ledningssystem som utgår från företagets egna bedömningar vara effektivare. Kontakta oss på ControlCert för hur man enkelt går över till FSSC!


Comments are closed.