Certifieringskostnad för butiker delfinansieras av ICA centralt

ICA Sverige betalar halva avgiften för kommande revisioner under 2016, i vissa fall även 2017. Boka ny revision hos ControlCert! Byt till ControlCert! Vi har tillgängliga revisorer över hela landet och svarar alltid Direkt!

ICA Sverige har beslutat att stimulera certifiering enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Detta för att speciellt de mindre butikerna ska ges möjlighet att certifiera sig.  Den goda nyheten är att stimulansen kommer att erbjudas alla butiker, oavsett om det är en ny certifiering eller en omcertifiering.

Stimulansen innebär att alla butiker erhåller en halvering av sin certifieringskostnad, vid ett revisionstillfälle. Eftersom det i nuläget finns butiker som har ett certifikat som gäller i 18 månader kommer denna stimulans att pågå in till mitten av år 2017.


Comments are closed.