Nu finns långa från Island som världens första MSC-lutfisk

Skärhamns Frys som erhållit MSC-certifiering av vår samarbetspartner SAI Global har nu börjat att märka sin lutfisk framöver med MSC-logotypen.

Det var fisket med långlina och krok på långa utanför Island som erhöll MSC-certifiering i november. Skärhamns Frys har i många år köpt denna långa från Island och sedan torkat och lutat den i en traditionell process som tar flera månader. Den kom inte i tid till julhandeln men många äter också lutfisk till påsk. ControlCert:s revisor Patrick Gustavsson har kvalifikation som MSC-revisor och har varit inblandad i denna certifiering. Läs även mer om detta på MSC:s hemsida.

MSC version 3.0 har nu etablerats sedan 1 september 2015 och har en delvis ny struktur på hur man kan certifiera sig och riktar sig mer mot butik och restaurang. Nytt för 2015 är att utöver en spårbarhetscertifiering så finns en egen modul för restauranger, storhushåll, butiker eller andra aktörer som endast säljer direkt till konsument. Modulen CFO (Consumer Facing Organisations) medför en enklare certifiering och innebär en slags gruppcertifiering.

MSC (Marine Stewardship Council) har sitt ursprung i tidigt 1990-tal när livsmedelskoncernen Unilever och Världsnaturfonden (WWF) tillsammans startade ett initiativ för att få bättre ordning på en problematisk och global handel med bl a fryst fisk samt utfiskning av världshaven. Man ville kombinera spårbarhet igenom en leverantörskedja samt säkerställa att fisket fick en vetenskapligt hållbar grund. MSC-standarden tar därför alltid sin början i en omfattande studie ett fiskbestånd, med utgångspunkt i vilka fångstmetoder som används och kvoter. Först certifieras fiskbeståndet, alltid en enda art och ofta med en viss geografisk utsträckning. När fisket i sig har certifierats kan sedan en spårbarhetscertifiering följa fisk från detta bestånd ända fram till konsument. Spårbarhetscertifieringen omfattar alla aktörer som bereder eller bulklagrar fisken. Undantag görs för de som endast lagrar eller transporterar förpackad vara.


Comments are closed.