Ny version av Säker Mat i Butik

Den nya utgåvan 3 av Svensk Standard för Livsmedelshantering i Butik finns nu att certifiera sig mot.

En revidering av standarden gjordes 2014 och utgåva 2 började tillämpas ifrån 1 maj 2014. From 1 januari 2016 kommer utgåva 3 träda i kraft. Under en övergångstid på 18 månader (1 januari 2016- 30 juni 2017) kommer både utgåva 2 och utgåva 3 gälla. Sista datumet för att revidera mot utgåva 2 blir därför den 30 juni 2017.
Certifikat som är utfärdat under övergångsperioden 1 januari 2016 – 30 juni 2017 är giltigt tills det att certifikatet har gått ut. Den nya utgåvan av standarden finns att beställa hos Svensk Dagligvaruhandel. Kostnaden för standarden kommer bli cirka 800 kr ex moms.

Beställ Svensk Standard för livsmedelshantering i butik info@svdh.se.


Comments are closed.