Artikel om ControlCerts chefsrevisor i Svenska Livsmedel

Svenska Livsmedel hade ett temanummer om certifiering och kontroller i livsmedelskedjan i sitt oktobernummer. Vår chefsrevisor Patrick Gustavsson är på omslaget i detta nummer och för den intresserade finns nu en flersidig artikel  att läsa som både handlar om certifiering i allmänhet men även beskriver Patricks bana från forskning i livsmedelshygien och över till certifieringsbranschen.

Läs mer


Comments are closed.