FSSC version 4 dröjer – kan bli julklapp!

Controlcert deltog i FSSC:s årliga harmoniseringsdagar i Amsterdam i oktober och då meddelades att den nya versionen av FSSC tilläggskrav kommer att dröja ytterligare en tid. FSSC kunde berätta om sin framgångsrika utveckling i världen. Mer än 13,000 certifikat har delats ut för olika kunder inom livsmedelstillverkning sedan 2011. Den nya versionen av tilläggskrav, version 4.0, kommer som förannonserat att behandla mer detaljkrav kring fusk och bedrägeri, s k food fraud. Det är inte bestämt hur FSSC vill att företagen hanterar detta mer än att riskbedömning och förebyggande åtgärder kommer det att ställas krav på.

Vidare kommer krav på sårbarhet och yttre hot , s k food defence, också att bli mer specificerat. För revisionsplaneringen kommer det också att bli någon form av krav på en oannonserad revision under en treårscykel. Under harmoniseringsdagarna i Amsterdam kunde certifieringsorganen jobba lite med dessa frågor i workshops och en del viktiga åsikter fördes fram. Bl a önskar de flesta certifieringsorganen att rapporter inte måste skrivas i sin helhet på engelska men att det är acceptabelt med en obligatorisk rapportmall. En positiv nyhet var att införandetiden för version 4 troligen kommer att vara ganska lång, hela 2017 minst.


Comments are closed.