ControlCert har återtagit sin ackreditering för ekologiskt och KRAV för butiker

Under hösten har Controlcert återtagit sin ackreditering för ekologiskt och KRAV för tillverkare, grossister/agenter och butiker och erbjuder därmed effektiva och bra kombinationsrevisioner vid butikscertifiering. ControlCert behåller sin tidigare kontrollorgansbeteckning SE-EKO-06. ControlCert lade efter eget beslut ned sin ackreditering 2012 eftersom marknadsläget då var för svagt. Under de senaste åren har dock marknaden svängt och…