ControlCert har återtagit sin ackreditering för ekologiskt och KRAV för butiker

Under hösten har Controlcert återtagit sin ackreditering för ekologiskt och KRAV för tillverkare, grossister/agenter och butiker och erbjuder därmed effektiva och bra kombinationsrevisioner vid butikscertifiering. ControlCert behåller sin tidigare kontrollorgansbeteckning SE-EKO-06.

ControlCert lade efter eget beslut ned sin ackreditering 2012 eftersom marknadsläget då var för svagt. Under de senaste åren har dock marknaden svängt och intresset för ekologiskt och KRAV har ökat dramatiskt. Under åren har ControlCert klarat sig bra med strategiska samarbeten men eftersom det innebär stort mervärde för kunderna om de kan hålla sina certifieringar till en och samma aktör så beslöt ledningen på ControlCert att återta sin ackreditering.

 

Ekologiska och/eller KRAV-certifierade livsmedel har fortsatt öka starkt de senaste åren med en tillväxtökning på närmare 40 procent. Detta märks i leverantörsleden genom att det är ett lagkrav att hantera ekologiska livsmedel inklusive KRAV. EU har förordningar som styr detta och i Sverige är det olika privata aktörer, certifieringsorgan, som genomför denna kontroll istället för de lokala myndigheterna som miljö- hälsoskyddskontor. ControlCert blev det första kontrollorganet som blev bedömt efter den nya lagstiftningen 2016 (SLVFS 2016:1) och har inneburit en betydligt tuffare bedömning med både Swedac och SLV jämfört med 2012 då det räckte med Swedac.

För de butiker som önskar KRAV-revisioner kan vi nu erbjuda KRAV-revision tillsammans med revision för Säker Mat (Svensk standard för livsmedelshantering i butik).


Comments are closed.