IHFM – ICA Handlare För Miljön

Nu kan vi som ett av två utvalda certifieringsorgan även erbjuda ICA butiker certifiering mot ICAs egen miljöstandard ”ICA Handlare för miljön”. Kontakta oss eller ICA för mer information. ControlCert kan också hjälpa er med KRAV-certifiering av butiken eller annan hantering av ekologiskt/KRAV i butikens manuella delar. Har ni intresse av MSC-märkning i fiskdisken –…