PASSA PÅ! Halva priset på Butikscertifiering – Boka hos ControlCert

Certifiering av butik har nu pågått i snart 10 år och det är en ökad efterfrågan på certifiering i flera butikskedjor i Sverige. ICA har valt att förlänga sin kampanj som innebär att ni som butik fram till 30 juni betalar halva avgiften för certifiering mot Svensk standard för livsmedelshantering i butik.

ControlCert kan fortfarande med relativt kort varsel ta emot och boka revisioner under våren.

ControlCert har ända sedan starten haft ramavtal med ICA gällande butikscertifieringar och är idag ledande som certifieringsorgan för butik.

De butiker som vi har certifierat vittnar ofta om att certifieringen ger mervärden till butikens eget kvalitetsarbete och särskilt kunskapsnivån inom egenkontroll och hygien. De använder det sedan i sin marknadsföring, bl a i utskick och som skyltmaterial i butiken.


Comments are closed.