FSSC version 4 – beställ översättning från ControlCert

FSSC tilläggskrav publicerades i december 2016 och kan börja tillämpas 2017 men är obligatoriska från 1 Januari 2018.

 

ControlCert har gjort en översättning av tilläggskraven i FSSC version 4 och det går bra att beställa detta kostnadsfritt även för kunder som ej är certifierade av ControlCert. Vårt enda krav är att vi också får skicka över en offert för övertag eller nycertifiering. Skicka er intresseanmälan här och skriv att ni önskar översättningen.

 

Förutom att tilläggskraven nu är kända så har det även kommit mer information om när uppgradering kan göras och om certifikats giltighetstid m m:

 

  • Det kommer att finnas möjlighet att uppgradera till version senare i höst 2017*.
  • Det är obligatoriskt att uppgradera under alla typer av revisioner under 2018.
  • En uppgradering till version 4 vid en vanlig uppföljningsrevision innebär att mer tid krävs, min. 4 timmar eller +25% av den ordinarie revisionstiden.
  • Vid omcertifiering eller nycertifiering 2018 kan uppgraderingen inrymmas i den normala revisionstiden.
  • Certifikat mot version 4 följer antingen tidigare certifikats giltighetstid (uppföljningsrevision) eller tre år vid omcertifiering/nycertifiering. Detta gäller både 2017 och 2018

 

* Förutsättningen är att certifieringsorganet får godkänt av FSSC och sitt ackrediteringsorgan. Inga icke-ackrediterade certifikat får först ställas ut och sedan bytas ut mot ackrediterade.


Comments are closed.