Nya utkastet till ISO 22000 på remiss – Gå på frukostseminarium!

ISO 22000:2005 har varit under omarbetning och finns nu tillgänglig för alla att läsa och kommentera som DIS-version innan ett slutgiltigt utkast tas fram.

 

SIS håller ett kostnadsfritt frukostseminarium i Stockholm den 15 juni som är öppet för alla intresserade att komma på. Anmälan sker här.

 

Sedan 2015 har en internationell arbetsgrupp inom ISO jobbat med att uppdatera ISO 22000. Två olika interna utkast har behövts för att få fram DIS-versionen som nu kommit ut på remiss. Det har lagts stor vikt vid att förtydliga det som varit svårt för många nuvarande användare att få grepp om. Bland annat handlar det om att visa hur olika styrpunkter som CCP och oPRP förhåller sig till varann och när det är relevant att införa dessa styrningsvarianter. En mer logisk uppbyggnad från faroanalys till planer för styrning och validering av dessa har utvecklats. Från ISO centralt har det också kommit krav på att alla standarder för ledningssystem ska harmoniseras vad gäller generella texter och krav (HLS-struktur). Därmed kommer ISO 22000 bli ännu enklare att kombinera eller integrera med t ex ISO 9001 och ISO 14001.

 

Patrick Gustavsson som varit engagerad i utvecklingen av både förra versionen av ISO 22000 och detta utkast kommer att presentera de nya delarna på seminariet.

 


Comments are closed.