IHFM – ICA Handlare För Miljön

Nu kan vi som ett av två utvalda certifieringsorgan även erbjuda ICA butiker certifiering mot ICAs egen miljöstandard ”ICA Handlare för miljön”. Kontakta oss eller ICA för mer information. ControlCert kan också hjälpa er med KRAV-certifiering av butiken eller annan hantering av ekologiskt/KRAV i butikens manuella delar. Har ni intresse av MSC-märkning i fiskdisken –…

ControlCert stöttar Livsmedelsföreningen och Livsmedel i Fokus

ControlCert finns med som enda certifieringsorgan bland de ledande svenska aktörerna i livsmedelskedjan som stöttar Livsmedelsföreningen och tidskriften Livsmedel i Fokus. Vi finns på tidskiftens uppslag efter förstasidan samt här på hemsidan. ControlCert blev tillfrågade i egenskap av ”viktiga aktörer i dagens livsmedels-Sverige” och vi känner såklart vårt ansvar för detta omdöme!

ControlCert expert inom ISO – nya ISO 22000

I oktober samlades experter från hela världen på AFNOR, det franska standardiseringsorganet, i Paris. Patrick hade till detta mötet varit ansvarig för en liten ”ad-hoc” grupp som arbetat med att försöka förtydliga definitioner och användning av OPRP (operational prerequisities – styrbara grundförutsättningar). Samtidigt som Codex har sedan länge definierat CCP (critical control point – kritisk…

FSSC 22000 certifikat från ControlCert

ControlCert erhöll sin ackreditering för FSSC 22000 i juni 2015 och några månader senare togs ControlCert upp som fullvärdigt certifieringsorgan för FSSC (Foundation for Food Safety Certification). Delmat i Hällefors har haft en certifiering för BRC Global Standard för Livsmedelssäkerhet sedan 2008 men som många andra svenska livsmedelsföretag så bytte man till FSSC 22000. Delmat…

Klart med egen ackreditering av Swedac

ControlCert fick innan sommaren klart med egen ackreditering av Swedac mot ISO 22000 och FSSC 22000, där FSSC är den mest snabbväxande internationella standarden inom livsmedel, både globalt och i Sverige. Controlcert är därmed det enda svenska certifieringsorganet specialiserat på livsmedelssäkerhet och egen ackreditering. – Vi har sett att andra aktörer ofta jobbar med granskningar…