Utbildning

BRC och FSSC – Standardorientering

”Förstå grundläggande begrepp inom ledande livsmedelssäkerhetsstandarder!”

[button url=”http://controlcert.runan.se/utbildning-anmalningssida/” target=”_self” color=”blue” size=”medium”]ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN[/button]

Idag finns flera alternativ för livsmedelsföretag som vill bli certifierade. Det finns både internationella och svenska nationella standarder för livsmedelssäkerhet som uppfyller kundkraven som man kan bli certifierad mot. Utbildningen går igenom någon av de ledande standarderna ISO/FSSC 22000 och BRC Food enligt kundönskemål. Den gällande versionen av BRC Food (7) innebär nya utmaningar för många företag med krav på bl a ökad leverantörssäkring och riskbedömning av bedrägeri m m. Kursledarna är godkända och aktiva BRC-revisorer för denna version och har de allra senaste kunskaperna inom dessa områden.

Syfte

Efter avslutad kurs ska deltagarna känna till och förstå kraven som ställs i ISO/FSSC 22000 eller BRC Food.

Målgrupp och förkunskapskrav

Denna utbildning är direkt riktad till de som jobbar som kvalitetsansvariga eller motsvarande men även till de som vill få djupare kunskaper/förståelse.

Innehåll

• Bakgrund och nuläge för standarderna ISO/FSSC 22000 och BRC Food

• Genomgång av nya standardkrav

• Skillnader och likheter samt fördelar och nackdelar

• Vad är kravnivån i förhållande till tolkningar och vägledningar?

• Genomgång av exempel och diskussion kring dessa

 

Plats – Tidsåtgång

Kursen hålls hos kunden eller i lokal nära kunden om så önskas. Kursen genomförs under en dag.

Dokumentation

Elektronisk dokumentation med föreläsningsbilder och referensmaterial.