Artikel om ControlCerts chefsrevisor i Svenska Livsmedel

Svenska Livsmedel hade ett temanummer om certifiering och kontroller i livsmedelskedjan i sitt oktobernummer. Vår chefsrevisor Patrick Gustavsson är på omslaget i detta nummer och för den intresserade finns nu en flersidig artikel  att läsa som både handlar om certifiering i allmänhet men även beskriver Patricks bana från forskning i livsmedelshygien och över till certifieringsbranschen.…

FSSC version 4 dröjer – kan bli julklapp!

Controlcert deltog i FSSC:s årliga harmoniseringsdagar i Amsterdam i oktober och då meddelades att den nya versionen av FSSC tilläggskrav kommer att dröja ytterligare en tid. FSSC kunde berätta om sin framgångsrika utveckling i världen. Mer än 13,000 certifikat har delats ut för olika kunder inom livsmedelstillverkning sedan 2011. Den nya versionen av tilläggskrav, version…

ControlCert har återtagit sin ackreditering för ekologiskt och KRAV

Under hösten har Controlcert återtagit sin ackreditering för ekologiskt och KRAV för tillverkare, grossister/agenter och butiker och erbjuder därmed effektiva och bra kombinationsrevisioner mot flera standarder. ControlCert behåller sin tidigare kontrollorgansbeteckning SE-EKO-06. ControlCert lade efter eget beslut ned sin ackreditering 2012 eftersom marknadsläget då var för svagt. Under de senaste åren har dock marknaden svängt…

Certifieringskostnad för butiker delfinansieras av ICA centralt

ICA Sverige betalar halva avgiften för kommande revisioner under 2016, i vissa fall även 2017. Boka ny revision hos ControlCert! Byt till ControlCert! Vi har tillgängliga revisorer över hela landet och svarar alltid Direkt! ICA Sverige har beslutat att stimulera certifiering enligt Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Detta för att speciellt de mindre butikerna…

Maxi kärlek

Vi vill gärna återge en alldeles sann familjehistoria från en kollega i den norra delen i Sverige nu i samband med Alla Hjärtans Dag…. Båda föräldrarna i denna familj reser mycket i sina respektive yrken. Pojken Elis i familjen är ofta med sin pappa Mats på ICA Maxi på Storheden i Luleå för att inhandla livets nödvändigheter.…

ControlCert stöttar Livsmedelsföreningen och Livsmedel i Fokus

ControlCert finns med som enda certifieringsorgan bland de ledande svenska aktörerna i livsmedelskedjan som stöttar Livsmedelsföreningen och tidskriften Livsmedel i Fokus. Vi finns på tidskiftens uppslag efter förstasidan samt här på hemsidan. ControlCert blev tillfrågade i egenskap av ”viktiga aktörer i dagens livsmedels-Sverige” och vi känner såklart vårt ansvar för detta omdöme!

ControlCert expert inom ISO – nya ISO 22000

I oktober samlades experter från hela världen på AFNOR, det franska standardiseringsorganet, i Paris. Patrick hade till detta mötet varit ansvarig för en liten ”ad-hoc” grupp som arbetat med att försöka förtydliga definitioner och användning av OPRP (operational prerequisities – styrbara grundförutsättningar). Samtidigt som Codex har sedan länge definierat CCP (critical control point – kritisk…