Utbildning (anpassad för Tillverkare eller Butik)

Grundkurs i HACCP

”För ökad och djup förståelse för HACCP enligt Codex Alimentarius.”

HACCP är en universell metodik enligt Codex som ingår i samtliga idag använda standarder för livsmedelssäkerhet. Själva metodiken är ganska oförändrad utom i ISO 22000 där en mer kvalificerad metod används för att fastställa CCP. Men det har tillkommit krav på validering och koppling till mer kvantitativa begrepp kring hälsofarorna. Många upplever svårigheter med att införa dessa på ett naturligt sätt i HACCP-systemet. Vi kommer att gå igenom detta mycket grundligt och säkerställa oss om att ni kan se logiken i dessa kravställningar. Nyttiga exempel och stöddokument kommer att delas ut. Kursledarna har expertkunskap inom ämnet och har många års erfarenhet livsmedelssäkerhet.

 

Syfte

Efter avslutad kurs ska deltagarna höjt sin kompetensnivå kring HACCP och ökat sin förståelse kring nya krav på HACCP.

 

Målgrupp och förkunskapskrav

Denna utbildning är direkt riktad till de som jobbar aktivt med HACCP och vill kunna utveckla och underhålla sitt HACCP-arbete.

 

Innehåll

• Bakgrund och utveckling av HACCP

• Genomgång av ”bruttokrav” på HACCP i nationella och internationella standarder

• Hur kan man få sitt HACCP system mer effektivt?

• Vilka är de vanliga problemen?

• Praktiska övningar i grupp samt enskilt

• Genomgång av exempel och diskussion kring dessa

Plats – Tidsåtgång

Kursen hålls hos kunden eller i lokal nära kunden om så önskas. Kursen kan genomföras under en dag och för mer fördjupning lämpligen under två dagar.

 

Dokumentation

Handbok i HACCP på svenska ingår samt även elektronisk dokumentation med föreläsningsbilder och referensmaterial.