Utbildning (anpassad för Tillverkare eller Butik)

Grundläggande livsmedelshygien

”Förstå grunderna för de faror som kan äventyra livsmedelssäkerheten.”

I denna utbildning kommer vi att sammanfatta aktuella rön kring hälsofaror (mikrobiologiska, fysiska och allergener) i livsmedelssammanhang men även att beröra andra hygienproblem som orsakar förskämning och försämrad kvalitet. Vi kommer att på ett grundläggande vis förklara varför många teknologier som skyddar oss mot tillväxt och smitta har den utformning som krävs. Detta är en ren teorikurs och en faktaspäckad dag där vi även kommer att anvisa hur man kan fortsätta söka och lära mer om olika risker.

 

Syfte

Deltagarna ska få kunskap om mikrobiologi och hygien på en nivå som går att tillämpa i vardagen samt den senaste kunskapen kring de vanligaste källorna till problem i livsmedelssammanhang.

 

Målgrupp och förkunskapskrav

Denna utbildning kan alla gå även om vi gärna ser att ni har en del erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkring och hygien.

 

Innehåll

• Livsmedelsmikrobiologi, allergener och fysiska hälsofaror

• Genomgång av spridningsvägar, tillväxt, överlevnad av mikroorganismer

• Egenkontrollprogram och HACCP

• Grundförutsättningar (hygienrutiner, rengöring, skadedjur, etc.)

Plats -Tidsåtgång

Kursen hålls hos kunden eller i lokal nära kunden om så önskas. Kursen genomförs lämpligast som heldag men denna kan delas upp i halvdagar. En riktad utbildning mot specifika hygienfrågeställningar kan omfattas under en halvdag.

 

Dokumentation

Elektronisk dokumentation med föreläsningsbilder och referensmaterial.