IP Livsmedel certifiering

Standarden är lätthanterlig och tydlig att läsa med bra förklaringar och krav som i princip baseras på gällande lagkrav. Revisionerna tar ofta inte mer än en halvdag i anspråk såvida inte anläggningarna är stora men majoriteten av de certifierade företagen består av småskalig förädling eller grossisthantering av förpackade livsmedel. Sedan 2018 har man även anpassat standarden förutom förädlare/tillverkare, grossister, tradingföretag, så att även restauranger kan certifieras.

IP Livsmedel kom 2008 och har nu sin femte utgåva 2021. Den har ett dominerande grepp om certifieringar av leverantörer och grossister inom livsmedel i Sverige, > 1000 företag har certifierat sig. Svenskt Sigill har en årlig licensavgift som baseras på omsättningen (ca 2 -10,000 SEK). På Sigills hemsida www.sigill.se kan du beställa hem standarden (regelhandboken), se vilka företag som redan är certifierade mm.

Revisioner vartannat år

IP Livsmedel har fr o m 2017 revisioner varje år för nya kunder och under de tre första åren, därefter vartannat år. För kunder certifierade innan 2017 fungerar det som tidigare och under det revisionsfria året sker då en dokumentgranskning. Det som tillkommer är att minst 10% av de certifierade företagen tas ut som stickprov (full revision) och det sker med ganska kort varsel. ControlCert tar inte ut någon extra avgift för stickprov, istället är det utslaget på alla företag. ControlCert tar ut en lägre avgift under vartannat år för dokumentgranskning.

 

Rikstäckande

ControlCert har IP-certifikat på rikstäckande basis, från Lappland till skånska sydkusten. Vi har också god erfarenhet av övertag och man kan göra det när som helst under certifieringsperioden och det brukar inte medföra några extra kostnader eller ändrade certifikatstider. IP Livsmedel är inte så krävande att klara av för de flesta kunder men HACCP-delen, som måste ha en nivå enligt Codex (vägledande enligt Livsmedelsverket), kan man ibland behöva hjälp med eller ha fått bra utbildning i. Andra punkter man behöver mer förberedelser med är hantering av allergener där regelverket är tydligt med vad som krävs. IP Livsmedel kan ses som den första standarden för ett företag att arbeta systematiskt med livsmedelssäkerhet. Under åren har ControlCert sett att många företag vill, eller kan utvecklas vidare och därför erbjuder vi uppgradering till ISO 22000, läs mer här.

Lätt att byta certifieringsorgan

ControlCert har IP-certifikat på rikstäckande basis, från Lappland till skånska sydkusten. Vi har också god erfarenhet av övertag och man kan göra det när som helst under certifieringsperioden och det brukar inte medföra några extra kostnader eller ändrade certifikatstider. Ni får hjälp av oss när ni vill byta till ControlCert som certifieringsorgan.