ISO 22000 certifiering

ISO-standarden för livsmedel, ISO 22000, växer på den internationella marknaden och har en global spridning. Det som skiljer ISO från andra, mer tekniska och privatägda standarder, är att det saknas särskilda licensavgifter och särintressen som vill ha en viss inriktning under utvecklingen av standarden under åren. Det är därför tryggt för en ISO-certifierad, mindre aktör med mindre resurser för kvalitetsutveckling att jobba med ISO-certifiering av sitt företag.

 

Vi på ControlCert har tidigare jobbat med att utveckla system för mindre företag inom förädling och grossist för att klara en certifiering. Vi vet, att denna standard, kan användas av alla företag som har ett bra egenkontrollprogram och ett genomarbetat HACCP-system! ISO 22000 specificerar inte heller många detaljkrav som andra standarder gör, som ofta innebär stora investeringar för mindre företag. En annan fördel med ISO 22000 är möjligheten att ha en extern resurs som stöd i ens HACCP- och ledningsarbete.

 

ISO 22000 baseras på:

•    Ledningssystem med dokumentation och regelbundna möten
•    Väl genomarbetat HACCP-system med noggrann analys av faror och styrningspunkter
•    Grundförutsättningar som bygger på branschriktlinjer och lagkrav
•    En organisation som prioriterar systematiskt arbete med livsmedelssäkerhet.

 

ISO-revisioner följer en ordning för certifiering av ledningssystem och har treårslängd på sina certifikat. I korthet innebär det större revisioner vart tredje år inklusive första året. Två mellanliggande revisioner blir alltså mindre i omfattning vilket innebär att kostnadsbilden för certifiering på en treårsbasis inte blir särskilt hög, jämfört med andra livsmedelsstandarder. Revisionerna innebär också ett större fokus på förbättringsområden eftersom oftast samma revisor återkommer och följer upp i större utsträckning än i andra standarder.
ISO 22000 kom första gången 2005 och en ny utgåva blev klar 2018. Standarden är global och används världen över. Standarden är anpassad för hela livsmedelskedjan – ”jord-till-bord” och varje certifieringsorgan arbetar med vissa kategorier.

Medarbetare hos ControlCert har tidigare varit aktiva deltagare i standardiseringsarbetet och utvecklingen av ISO 22000. Arbetet leds i Sverige av SIS, Swedish Standards Institute och personal hos ControlCert har även översatt en rad standarder och vägledningar till svenska.

ControlCert jobbar med kategorierna C, F och G. Inom kategori C finns alla typer av tillverkningsföretag för livsmedel, inom kategori F finns butiker och tradingföretag och inom G finns grossistföretag med egna lager och distribution. Kontakta oss i god tid på ControlCert om ni har en enklare certifiering (t ex IP Livsmedel) så ska vi förklara hur en process kan starta för ert företag för att komma ifråga för certifiering mot ISO.