KRAV / Ekologisk certifiering

Ekologisk certifiering har de senaste åren växt i intresse hos svenska konsumenter och ControlCert har  ackreditering för ekologisk certifiering. Som kontrollorgan har vi beteckningen SE-EKO-06.  ControlCert arbetar med delegerad myndighet direkt under Livsmedelsverket.

EU-ekologisk certifiering är en spårbarhets-certifiering där EU-logotypen innebär att man kan spåra tillbaka till jordbruksursprunget för varan. Man får som huvudregel inte benämna produkter som ekologiska i EU utan att uppfylla dessa krav och det gäller även varor som importeras till EU.

krav_euorganic

ControlCert:s revisorer har kvalificering för KRAV och EU-ekologiskt och vi kan därför erbjuda kostnadseffektiva och smidiga kombinationsrevisioner till IP Livsmedel och ISO eller FSSC 22000 för tillverkande företag och grossister samt import och tradingföretag.

För butiker kan vi erbjuda KRAV och om butiken förädlar (t ex styckar kött och packar/märker upp) så lägger vi till KRAV/EU-ekologisk förädling.

 

EU-ekologisk certifiering baseras på lagkrav i EU-förordning EU 2018/848. Alla som hanterar (lagrar/marknadsför och säljer) eller paketerar om, bereder eller tillverkar ekologiska livsmedel ska stå under kontroll, dvs vara tredjepartscertifierade av godkänt kontrollorgan. Livsmedelsverket är behörig myndighet i Sverige för den EU-ekologiska certifieringen och har delegerat kontrollen.

KRAV baseras på de ekologiska förordningarna men har tilläggskrav som utgår från ökade krav på miljö, varsamhet med kemikalieanvändning, klimat, djuromsorg och social hänsyn. KRAV-certifiering av restaurang är unikt för KRAV men där gäller då inte ekologiska lagkrav enligt EU. Läs mer om KRAV här.