KRAV / Ekologisk certifiering

Ekologisk certifiering växer snabbt i intresse hos svenska konsumenter och ControlCert har återtagit sin egen ackreditering för ekologisk certifiering. Som kontrollorgan har vi nu igen beteckningen SE-EKO-06.  ControlCert har under ca 10 år jobbat med olika samarbetspartners och har genom det erhållit egen specialkompetens som krävs för att upprätthålla en genomgående hög kvalitet i revisioner och bedömningar.

EU-ekologisk certifiering är en spårbarhets-certifiering där EU-logotypen innebär att man kan spåra tillbaka till jordbruksursprunget för varan. Man får inte benämna produkter som ekologiska i EU utan att uppfylla dessa krav och det gäller även varor som importeras till EU.

krav_euorganic

ControlCert:s egna revisorer har  kvalificering för KRAV och EU-ekologiskt och vi kan därför erbjuda kostnadseffektiva och smidiga kombinationsrevisioner till IP Livsmedel och ISO eller FSSC 22000 för tillverkande företag och grossister samt import och tradingföretag.

För butiker kan vi erbjuda KRAV och om butiken förädlar (t ex styckar kött och packar/märker upp) så lägger vi till KRAV/EU-ekologisk förädling.

 

EU-ekologisk certifiering baseras på lagkrav i EU-förordningarna EG 834/2007 och EG 889/2008. Alla som hanterar (lagrar/marknadsför och säljer) eller paketerar om, bereder eller tillverkar ekologiska livsmedel SKALL stå under kontroll, dvs vara tredjepartscertifierade av godkänt kontrollorgan. Livsmedelsverket är behörig myndighet i Sverige för den EU-ekologiska certifieringen och har delegerat kontrollen, läs mer här.

EU-ekologisk tillverkning finns på tre olika nivåer:

  1. Alla råvaror/ingredienser är 100% ekologiska.
  2. Alla råvaror/ingredienser är ekologiska utom 5% som kan vara konventionella efter dispens och ansökan om godkännande från Livsmedelsverket. Dispens på 1 år förlängs max. 3 ggr, läs om ansökan här
  3. Råvaror/ingredienser är X% ekologiska och det anges i % i ingrediensförteckningen. Ingen övrig text får ange ekologisk, ingen EU-logotyp får användas men certifiering om överensstämmelse med EG 834/2007 krävs för detta.

KRAV baseras på de ekologiska förordningarna men har tilläggskrav som utgår från ökade krav på miljö, varsamhet med kemikalieanvändning, klimat, djuromsorg och social hänsyn. KRAV-certifiering av butik och restaurang är unikt för KRAV men där gäller då inte ekologiska lagkrav enligt EU. Läs mer om KRAV här.

KRAV-ekologisk tillverkning utgår alltid från samma nivå som EU-ekologisk dvs:

  • Alla råvaror/ingredienser är 100% ekologiska och KRAV-godkända.
  • Men när inte en KRAV-godkänd råvara kan hittas så får man använda max. 5% EU-ekologisk råvara som likvärdig, läs mer här

För de flesta produkter kommer EU-logotypen och KRAV-märket att finnas tillsammans men när EU-förordningen inte täcker in vissa livsmedelsgrupper så används bara KRAV-märket. Exempel på detta är vildfångad fisk och skaldjur.

krav_euorganic-131