Om Certifiering

Efterfrågan på certifiering har markant ökat de sista åren i Sverige. Ofta vill dagligvaruhandelskedjorna säkerställa att de handlar från säkra leverantörer. Den tjänst som vi levererar är våra kunders trovärdighet som en trygg leverantör. Den yttersta leveransen är ett certifikat som kunden har för att visa att man har blivit certifierad mot en tredjepartsstandard och som dessutom också är en biljett till nya marknader och nya kunder. ControlCert har följt många nystartade företag där certifieringen har varit en hörnsten i fortsatt utveckling för företaget.

Ackrediterade tjänster

Ett certifieringsorgan som är ackrediterat är godkänt och under löpande tillsyn av ett ackrediteringsorgan. I Sverige är det SWEDAC som är den statliga myndigheten för ackreditering. Ackrediteringen ger rätt att använda SWEDACs ackrediteringssymbol på certifikaten och visar att ControlCert uppfyller de högt ställda kraven på kompetens och fungerade rutiner som certifieringsprocessen innefattar. ControlCert har ackrediteringsbeteckning 2064 och finns listade på Swedac:s hemsida för:

 

FSSC 22000, (Ver. 5)
ISO 22000:2018
IP Livsmedel
Svensk Standard för Livsmedelshantering i Butik
EU-ekologiskt (EG 834/2007, EG 889/2008, EG 1235/2008) för bearbetade jordbruksprodukter

  • Förädling
  • Grossisthantering (inkl. e-handel)
  • Import

KRAV – Livsmedelsförädling

KRAV – Butik

KRAV – Restaurang och Storhushåll

Certifieringsmärken för ledningssystem

Efter att företaget erhållit en certifiering för ISO 22000 eller FSSC 22000 så erbjuds möjlighet att använda ControlCert:s certifieringsmärke. I korthet får certifieringsmärken för ledningssystem ej användas på produkter eller i samband med marknadsföring av produkter. Regelverk bifogas vid beställning.

 

ISO 22000

Detta märke används endast i sig självt och beställs från ControlCert.

 

FSSC 22000

FSSC-märket får numera användas i sig självt av en certifierad organisation men kan även användas ihop med ControlCert:s märke, båda beställes från ControlCert. FSSC-märket finns även i sv/vit och vit/sv variant.