Om oss

ControlCert är ett  svenskt privatägt certifieringsorgan, specialiserat på livsmedelproducenter, grossister, butiker och dess leverantörer. Företaget lyder under tillsynsmyndigheten SWEDAC och grundades hösten 2011. Vi är godkända av Svensk Dagligvaruhandel för att certifiera livsmedelsbutiker och av Sigill Kvalitetssystem för att certifiera livsmedelsföretag.  Vi har ackreditering för ekologiskt och KRAV, och är  ett kontrollorgan som lyder även under Livsmedelsverket. Vi har även en internationell status som godkänt certifieringsorgan för ledningssystem, av FSSC (Foundation for Food Safety Certification) för ISO/FSSC 22000. Vår strävan är att ControlCert ska upplevas som ett naturligt val när det gäller val av certifieringsorgan inom livsmedelsbranschen. Stor tonvikt läggs på våra revisorers fackmässiga och sociala kompetens.

Vår personal

Henrik Thollander
VD, Chefsrevisor

Henrik har bakgrund som konsult mot livsmedelsindustrin och sedan 2005. Efter sin examen som miljövetare har han arbetat hos olika konsultbolag med tjänster inom livsmedelssäkerhet och har därför goda kunskaper i BRC, FSSC/ISO 22000 och andra relaterade standarder. Sedan 2009 har han arbetat med certifiering mot nationella standarder för livsmedelsindustrin och butik. Henrik är VD i ControlCert och är grundare till bolaget och finns på huvudkontoret i Söderköping. Henrik är aktiv revisor mot IP Livsmedel, BRC, ISO/FSSC 22000, KRAV och EU-ekologiskt samt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Henrik har tidigare utvecklat webbutbildningar för livsmedelssäkerhet och HACCP och håller idag utbildningar i dessa ämnen samt andra branschspecifika ämnen. Den fritid som erbjuds ägnas åt familj och träning.

Linda Söderlund
Revisor

Linda är utbildad miljötekniker vid Stockholms miljöcenter och har även en bakgrund som kock och kallskänka. Hon har arbetat över tio år som livsmedelskonsult mot butiker, restauranger och livsmedelsindustrier och har då bla utfört hygieninspektioner, provtagningar och framtagning av egenkontrollprogram. Senast kommer Linda från en arbetsplats som hygien och kvalitetsansvarig på två livsmedelsindustrier med inriktning sjukhusmat och specialkost. Linda började som revisor på ControlCert i februari 2019 och utför revisioner för bl a Svensk standard för livsmedelshantering i butik, IP Livsmedel, EU-ekologiskt och KRAV. Fritiden ägnas åt familjeliv och grönsaksodlingarna i växthuset. Motion och träning gör hon gärna i naturen och då på mountainbiken på slingriga skogsstigar.

Anne Larsson
Revisor

Anne är utbildad livsmedelsingenjör och har sedan 2006 arbetat som konsult mot livsmedelsbranschen mot butik och restaurang men även mot livsmedelsindustrin och har kontor i Västerås. Anne har bl a byggt ledningssystem och anlitats som internrevisor inom branscher som bageri, slakteri, fiskslakteri, charkuteri, mejeri, konfektyr, färdigmat och livsmedelsförpackningar. Anne är aktiv revisor mot FSSC 22000, IP Livsmedel och Svensk Standard för Livsmedelshantering i Butik. Fritiden ägnas mest åt bowling (både som aktiv spelare och ungdomstränare), musik och resor.

Camilla Carlsson
Revisor

Camilla är i grunden livsmedelsingenjör och har sedan 2006 i huvudsak arbetat som konsult inom livsmedelssäkerhet med bl a verifieringar av HACCP- planer och kvalitetsledningssystem, kvalitetsrevisioner, hygieninspektioner, leverantörsbedömningar samt genomförande av faroanalyser. Under en tid arbetade hon även som produktionsledare inom konditoriindustrin. Idag driver Camilla eget konsultbolag när hon inte arbetar som revisor åt ControlCert. De standarder Camilla är revisor mot är IP Livsmedel, Svensk standard för livsmedelshantering i butik samt KRAV och EU-ekologiskt. Träning, hälsa, god mat och umgänge med familj och vänner i Stockholm står i fokus när hon är ledig.

Jessica Flodin
Revisor

Jessica är utbildad i biomedecin och har jobbat många år på labb med bl a livsmedelsanalyser och på sjukhus som biomedecinsk analytiker. De senaste åren har hon arbetat som konsult mot livsmedelsföretaget med provtagningar, hygieninspektioner och internrevisioner mot bl a IP Livsmedel, BRC och FSSC 22000. Sammanlagt har Jessica över 20 års erfarenhet med arbete förknippat med livsmedelssäkerhet. Hos ControlCert är Jessica revisor mot bl a IP Livsmedel, Svensk standard för livsmedelshantering i butik och EU-ekologiskt. Utanför arbetet är Jessicas passion i livet  hästar och trädgård.  Hon driver även en verksamhet med travhästar i närheten av travbanan vid Vaggeryd där hon också bor.

Monica Hansson
Revisor

Monica har en gedigen erfarenhet från livsmedelsindustrin efter många år som kvalitetschef på ett av branschens största företag inom förädling av fisk. Monica arbetar främst som FSSC 22000 revisor men även med IP Livsmedel, KRAV, EU-ekologiskt och Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Hon har tidigare även arbetat som revisor för flera olika ISO-standarder bl a ISO 22000 och ISO 9001. Monica brinner för ISO 9001 och arbete med och utveckling av organisationer och ledarskap. I grunden är Monica kemiingenjör och har dessutom läst mikrobiologi på SLU i Skara. Fritiden ägnas bl a åt olika typer av träning och fysisk aktivitet.

Jan Klingspor
Biträdande chefsrevisor ledningssystem

Jan är civilingenjör i kemi och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, framförallt inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Jan är godkänd revisor för BRC Food, BRC IoP, ISO/FSSC 22000 och har jobbat med revisionsarbete sedan 1998. Han finns utanför Lund med kontor i Löddeköpinge och brukar emellanåt ses på vägarna i sydvästskåne framförande sin trehjuliga liggcykel.

Lotta Wahlén
Administratör

Lotta tar hand om dagliga kontorsfunktioner i Söderköping och är ansvarig för kundtjänst på telefon. Hon sköter administration av certifikat och utbildningar samt löpande bokföring.