Om oss

ControlCert är ett nytt svenskt privatägt certifieringsorgan, specialiserat på livsmedel, butiker och dess leverantörer. Företaget lyder under tillsynsmyndigheten SWEDAC och grundades hösten 2011. Vi är godkända av Svensk Dagligvaruhandel för att certifiera livsmedelsbutiker och av Sigill Kvalitetssystem för att certifiera livsmedelsföretag.  Vi har återtagit vår ackreditering för ekologiskt och KRAV, och är nu ett kontrollorgan som lyder även under Livsmedelsverket. Vi har även en internationell status som godkänt certifieringsorgan för ledningssystem, av FSSC (Foundation for Food Safety Certification) för ISO/FSSC 22000. Vår strävan är att ControlCert ska upplevas som ett naturligt val när det gäller granskning av butiker och leverantörer. Stor tonvikt läggs på våra revisorers fackmässiga och sociala kompetens.

Vår personal

Henrik Thollander
VD, Chefsrevisor

Henrik har bakgrund som konsult mot livsmedelsindustrin och sedan 2005. Efter sin examen som miljövetare har han arbetat hos olika konsultbolag med tjänster inom livsmedelssäkerhet och har därför goda kunskaper i BRC, FSSC/ISO 22000 och andra relaterade standarder. Sedan 2009 har han arbetat med certifiering mot nationella standarder för livsmedelsindustrin och butik. Henrik är VD i ControlCert och är grundare till bolaget och finns på huvudkontoret i Söderköping. Henrik är aktiv revisor mot IP Livsmedel, BRC, ISO/FSSC 22000, KRAV och EU-ekologiskt samt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Henrik har tidigare utvecklat webbutbildningar för livsmedelssäkerhet och HACCP och håller idag utbildningar i dessa ämnen samt andra branschspecifika ämnen. Den fritid som erbjuds ägnas åt familj och träning.

Anna Karlsen Linger
Revisor

Anna började på ControlCert som revisor i maj 2017. I grunden är Anna kostekonom men har sedan sin utbildning arbetat som konsult mot livsmedelsföretag och genomfört en mängd internrevisioner och hygieninspektioner hs butiker och mindre producenter. Anna behärskar många språk och talar förutom svenska även bl a flytande portugisiska. Anna är revisor mot Svensk standard för livsmedelshantering i butik, IP Livsmedel samt ekologiska livsmedel. Fritiden spenderas med dans, träning och umgänge med vänner och familj i Göteborg.

Anne Larsson
Revisor

Anne är utbildad livsmedelsingenjör och har sedan 2006 arbetat som konsult mot livsmedelsbranschen mot butik och restaurang men även mot livsmedelsindustrin och har kontor i Västerås. Anne har bl a byggt ledningssystem och anlitats som internrevisor inom branscher som bageri, slakteri, fiskslakteri, charkuteri, mejeri, konfektyr, färdigmat och livsmedelsförpackningar. Anne är aktiv revisor mot IP Livsmedel och Svensk Standard för Livsmedelshantering i Butik. Fritiden ägnas mest åt bowling (både som aktiv spelare och ungdomstränare), musik och resor.

Camilla Carlsson
Revisor

Camilla är i grunden livsmedelsingenjör och har sedan 2006 i huvudsak arbetat som konsult inom livsmedelssäkerhet med bl a verifieringar av HACCP- planer och kvalitetsledningssystem, kvalitetsrevisioner, hygieninspektioner, leverantörsbedömningar samt genomförande av faroanalyser. Under en tid arbetade hon även som produktionsledare inom konditoriindustrin. Idag driver Camilla eget konsultbolag när hon inte arbetar som revisor åt ControlCert. De standarder Camilla är revisor mot är IP Livsmedel, Svensk standard för livsmedelshantering i butik samt KRAV och EU-ekologiskt. Träning, hälsa, god mat och umgänge med familj och vänner i Stockholm står i fokus när hon är ledig.

Anne Kosby
Revisor

Anne är livsmedelsagronom och har en bakgrund som matlagare. Sedan 2005 har Anne arbetat som konsult och utbildare i livsmedelsbranschen mot livsmedelsindustri, restaurang och detaljhandel/butik. Några av Annes specialområden är märkning, allergener och kosttillskott. Hon har kontoret i Bro utanför Stockholm.
Anne är aktiv revisor mot ISO/FSSC 22000, IP Livsmedel, KRAV och EU-ekologiskt samt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik och har också stor erfarenhet från andrapartsrevisioner inom kvalitet och livsmedelssäkerhet.
Fritiden spenderar Anne med sina hästar och den lilla gården hon bor på.

Jan Klingspor
Biträdande chefsrevisor ledningssystem

Jan är civilingenjör i kemi och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, framförallt inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Jan är godkänd revisor för BRC Food, BRC IoP, ISO/FSSC 22000 och har jobbat med revisionsarbete sedan 1998. Han finns utanför Lund med kontor i Löddeköpinge och brukar emellanåt ses på vägarna i sydvästskåne framförande sin trehjuliga liggcykel.

Lotta Wahlén
Administratör

Lotta tar hand om dagliga kontorsfunktioner i Söderköping och är ansvarig för kundtjänst på telefon. Hon sköter administration av certifikat och utbildningar samt löpande bokföring.

Patrick Gustavsson

Patrick Gustavsson kom med i ett tidigt skede vid starten av ControlCert och var en av grundpelarna i arbetet med att bygga upp företaget och med sin breda kompetens bidrog Patrick till att ControlCert uppnådde diverse ackrediteringar. Patrick var en mycket uppskattad revisor och en fantastisk kollega för till oss andra revisorer. Han hade över 30 års erfarenhet inom livsmedelsbranschen, där han bland annat varit verksam inom livsmedelsindustrin med forskning, utveckling, konsultarbete, framtagande av standarder mm. Listan kan göras lång. Man kan kort sagt säga att han brann för sitt yrke som få andra.
I slutat av maj 2017 avled Patrick oväntat och lämnade ett stort tomrum efter sig hos familj, vänner och kollegor. Vi som driver ControlCert vidare gör det med Patrick i åtanke och i samma anda som vi hade när Patrick var med oss.