Utbildning

Revisionsteknik – utbildning för internrevisorer

”Förbättra ert interna utvecklingsarbete!”

Ett företag som själv arbetar aktivt med sina ledningssystem för att få dem effektivare har stor nytta av kompetenta och välutbildade interna revisorer. Vi erbjuder en kvalificerad utbildning där vi i många praktiska övningar går igenom steg för steg hur man genomför revisioner. Tekniken är generell och lämpar sig också bra för att använda vid t ex leverantörsrevisioner. Beroende på deltagarnas intressen så anpassar vi kursen till relevant standard (BRC Food, ISO/FSSC 22000, ISO 9001).

 

Syfte

Efter avslutad kurs ska deltagarna på egen hand klara av att genomföra egna revisioner.

 

Målgrupp och förkunskapskrav

Denna utbildning är direkt riktad till de som kommer att genomföra internrevisioner eller leverantörsrevisioner

 

Innehåll

• Planering, förberedelser inför en revision

• Användande av checklistor

• Genomförande och träning på intervjuer

• Genomförande och träning på dokumentgranskning

• Förslag på vad som skall inspekteras vid olika rundvandringar

• Träning på redovisning av revisionsresultat (muntligt och skriftligt)

Plats – Tidsåtgång

Kursen hålls hos kunden eller i lokal nära kunden om så önskas. Kursen genomförs lämpligen under två dagar.

 

Dokumentation

Diverse checklistor samt elektronisk dokumentation med föreläsningsbilder och referensmaterial.