Utbildningar

ControlCert anordnar ett antal specialiserade utbildningar som behandlar den senaste utvecklingen inom ämnet certifiering av livsmedel. Utbildningsstarterna sker löpande över året. Uppdatera dig och dina medarbetare kunskapsmässigt för att möta marknadens krav gällande kommersiellt handhavande av livsmedel.

Grundläggande livsmedelshygien

”Förstå grunderna för de faror som kan äventyra livsmedelssäkerheten.” LÄS MER

Grundkurs i HACCP

”För ökad och djup förståelse för HACCP enligt Codex Alimentarius.” LÄS MER

Revisionsteknik – utbildning för internrevisorer

”Förbättra ert interna utvecklingsarbete!” LÄS MER

FSSC – Standardorientering

”Förstå grundläggande begrepp inom ledande livsmedelssäkerhetsstandarder!” LÄS MER