Vår runsten

Runskrift var förr ett sätt att berätta historier om människor som hade levt och vad de hade utfört. I vår runsten står det med den fornnordiska futharken skrivet ”kontrolsert skandinavia – ritar fudir”.

Ritar fudir på fornnordiska betyder ”riktig föda” vilket är vad vi strävar efter att våra insatser inom de certifieringstjänster och andra verifieringstjänster som vi utför ska medverka till. Detta oavsett om livsmedlen är oförpackade eller förpackade.

I mitten finns två C som står för ControlCert och längst upp finns en krona istället för ett kors då vi som certifieringsorgan lyder under staten.