Efterfrågan på certifiering har markant ökat de sista åren i Sverige. Den tjänst som vi levererar är våra kunders trovärdighet som en trygg leverantör. Den yttersta leveransen är ett certifikat som kunden har för att visa att man har blivit certifierad mot en tredjepartsstandard och som dessutom också kan vara en biljett till nya marknader och nya kunder. ControlCert har följt många nystartade företag där certifieringen har varit en hörnsten i fortsatt utveckling för företaget.

Ackrediterade tjänster

Ett certifieringsorgan som är ackrediterat är godkänt och under löpande tillsyn av ett ackrediteringsorgan. I Sverige är det SWEDAC som är den statliga myndigheten för ackreditering. Ackrediteringen ger rätt att använda SWEDACs ackrediteringssymbol på certifikaten och visar att ControlCert uppfyller de högt ställda kraven på kompetens och fungerade rutiner som certifieringsprocessen innefattar. ControlCert har ackrediteringsbeteckning 2064 och finns listade på Swedac:s hemsida för:

 • FSSC 22000
 • ISO 22000
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • IP Livsmedel
 • Svensk standard för livsmedelshantering i butik
 • EU-ekologisk certifiering
 • KRAV-ekologiskt
SWEDAC Ackreditering

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att certifiera er och vill veta mer? Gör en intresseanmälan så återkommer vi.

Certifieringsmärken för ledningssystem

Efter att företaget erhållit en certifiering för ISO 9001, 14001, ISO 22000 eller FSSC 22000 så erbjuds möjlighet att använda ControlCert:s certifieringsmärke. Användning av märket och ControlCerts logo (nedan angivet som märket) följs av följande regler:

 • Märket får ej användas på produkter eller i samband med marknadsföring av produkter.
 • Det får inte råda någon tvetydighet gällande märket eller tillhörande text vad som är certifierat eller vilket certifieringsorgan som har utfärdat certifieringen.
 • Om man gör egna laboratorietest eller inspektioner inom organisationen får inte märket används på rapporter från sådana aktiviteter.
 • Om certifieringen nämns i text på en produkt eller medföljande dokumenterad information måste det vara tydligt att det inte är processen, produkten eller tjänsten som är certifierad. Det måste också finnas hänvisning till vem som är certifierad, aktuellt ledningssystem och att det är ControlCert som har utfärdat certifieringen.

FSSC 22000

FSSC-märket får numera användas i sig självt av en certifierad organisation men kan även användas ihop med ControlCert:s märke, båda beställes från ControlCert. FSSC-märket finns även i sv/vit och vit/sv variant.

ISO 9001 Certifikat
ISO 14001 Certifikat
ISO 22000 Certifikat
FSSC 22000 Certifikat