Henrik Thollander
Henrik ThollanderVD, Chefsrevisor
Henrik har bakgrund som konsult mot livsmedelsindustrin och sedan 2005. Efter sin examen som miljövetare har han arbetat hos olika konsultbolag med tjänster inom livsmedels­säkerhet och har därför goda kunskaper i BRC, FSSC/ISO 22000 och andra relaterade standarder. Sedan 2009 har han arbetat med certifiering mot nationella standarder för livs­medels­industrin och butik. Henrik är VD i ControlCert och är grundare till bolaget och finns på huvudkontoret i Söder­köping. Henrik är aktiv revisor mot IP Livsmedel, BRC, ISO/FSSC 22000, KRAV och EU-ekologiskt samt Svensk Standard för livsmedelshantering i butik. Henrik har tidigare utvecklat webbutbildningar för livsmedels­säkerhet och HACCP och håller idag utbildningar i dessa ämnen samt andra branschspecifika ämnen. Den fritid som erbjuds ägnas åt familj och träning.
Linda Söderlund
Linda SöderlundRevisor
Linda är utbildad miljötekniker vid Stockholms miljöcenter och har även en bakgrund som kock och kallskänka. Hon har arbetat över tio år som livsmedelskonsult mot butiker, restauranger och livsmedelsindustrier och har då bla utfört hygieninspektioner, provtagningar och framtagning av egenkontrollprogram. Senast kommer Linda från en arbetsplats som hygien och kvalitetsansvarig på två livsmedelsindustrier med inriktning sjukhusmat och specialkost. Linda började som revisor på ControlCert i februari 2019 och utför revisioner för bl a Svensk standard för livsmedelshantering i butik, IP Livsmedel, EU-ekologiskt och KRAV. Fritiden ägnas åt familjeliv och grönsaks­odlingarna i växthuset. Motion och träning gör hon gärna i naturen och då på mountainbiken på slingriga skogsstigar.
Anne Larsson
Anne LarssonRevisor
Anne är utbildad livsmedelsingenjör och har sedan 2006 arbetat som konsult mot livsmedelsbranschen mot butik och restaurang men även mot livsmedelsindustrin och har kontor i Västerås. Anne har bl a byggt ledningssystem och anlitats som internrevisor inom branscher som bageri, slakteri, fiskslakteri, charkuteri, mejeri, konfektyr, färdigmat och livsmedels­förpackningar. Anne är aktiv revisor mot FSSC 22000, IP Livsmedel och Svensk Standard för Livsmedels­hantering i Butik. Fritiden ägnas mest åt bowling (både som aktiv spelare och ungdoms­tränare), musik och resor.
Camilla Carlsson
Camilla CarlssonRevisor
Camilla är i grunden livsmedelsingenjör och har sedan 2006 i huvudsak arbetat som konsult inom livsmedelssäkerhet med bl a verifieringar av HACCP- planer och kvalitets­lednings­system, kvalitetsrevisioner, hygieninspektioner, leverantörs­bedömningar samt genomförande av faroanalyser. Under en tid arbetade hon även som produktionsledare inom konditori­industrin. Idag driver Camilla eget konsultbolag när hon inte arbetar som revisor åt ControlCert. De standarder Camilla är revisor mot är IP Livsmedel, Svensk standard för livsmedels­hantering i butik samt KRAV och EU-ekologiskt. Träning, hälsa, god mat och umgänge med familj och vänner i Stockholm står i fokus när hon är ledig.
Jessica Flodin
Jessica FlodinRevisor
Jessica är utbildad i biomedecin och har jobbat många år på labb med bl a livsmedelsanalyser och på sjukhus som biomedecinsk analytiker. De senaste åren har hon arbetat som konsult mot livsmedelsföretaget med provtagningar, hygieninspektioner och internrevisioner mot bl a IP Livs­medel, BRC och FSSC 22000. Sammanlagt har Jessica över 20 års erfarenhet med arbete förknippat med livsmedels­säkerhet. Hos ControlCert är Jessica revisor mot bl a IP Livsmedel, Svensk standard för livsmedels­hantering i butik och EU-ekologiskt. Utanför arbetet är Jessicas passion i livet hästar och trädgård. Hon driver även en verksamhet med travhästar i närheten av travbanan vid Vaggeryd där hon också bor.
Monica Hansson
Monica HanssonRevisor
Monica har en gedigen erfarenhet från livsmedelsindustrin efter många år som kvalitetschef på ett av branschens största företag inom förädling av fisk. Monica arbetar främst som FSSC 22000 revisor men även med IP Livsmedel, KRAV, EU-ekologiskt och Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Hon har tidigare även arbetat som revisor för flera olika ISO-standarder bl a ISO 22000 och ISO 9001. Monica brinner för ISO 9001 och arbete med och utveckling av organisa­tioner och ledarskap. I grunden är Monica kemi­ingenjör och har dessutom läst mikrobiologi på SLU i Skara. Fritiden ägnas bl a åt olika typer av träning och fysisk aktivitet.
Jan Klingspor
Jan KlingsporBiträdande chefsrevisor ledningssystem
Jan är civilingenjör i kemi och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, framförallt inom livsmedels- och förpacknings­industrin. Jan är godkänd revisor för BRC Food, BRC IoP, ISO/FSSC 22000 och har jobbat med revisions­arbete sedan 1998. Han finns utanför Lund med kontor i Löddeköpinge och brukar emellanåt ses på vägarna i sydvästskåne framförande sin trehjuliga liggcykel.
Anders Jonasson
Anders JonassonRevisor
Anders är gymnasieingenjör i kemi och har en mångårig bakgrund på laboratorium med bl a livsmedelsanalyser och vattenanalyser. Har även jobbat som konsult mot livsmedelsföretaget med provtagningar, hygieninspektioner, framtagning av egenkontrollprogram, internrevisioner samt skadedjurskontroll. Senast kommer Anders från en tjänst som livsmedelsinspektör. Började som revisor på ControlCert under 2020 och utför revisioner mot Svensk standard för livsmedelshantering i butik, IP Livsmedel, EU-ekologiskt och KRAV mm. På fritiden är motion och träning en viktig del, gärna på cykel och hjälper även till i familjens träningssatsningar.
Camilla Grönkvist
Camilla Grönkvist Revisor
Camilla har en gedigen erfarenhet inom butiksarbete där hon har arbetat största delen av sitt yrkesliv som butikssäljare och kvalitetssamordnare. Camilla började på ControlCert 2021 och gör främst butiksrevisioner. Fritiden ägnas åt familj, trädgård och husdjur.
Lars-Olof Berg
Lars-Olof Berg Revisor
Lars-Olof har en agronomexamen med bioteknikinriktning och har arbetat som ledningssystemsrevisor inom kvalitet och miljö samt livsmedelsområdet sedan 2013. Han har en bred kompetens som omfattar såväl teknik som biologi och har en bakgrund inom biologisk processindustri där han innehaft ledande befattningar. Han har arbetat som konsult i egen regi sedan 2008 och har, utöver ledningssystemsarbete, ägnat sig åt såväl produkt- som processutveckling inom livsmedel som medicinteknik. Hos ControlCert arbetar han som revisor mot ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000 samt ISO 22000 mm. Fritiden ägnas gärna åt friluftsliv, fiske och musik.
Mette Juberg
Mette JubergRevisor
Mette är utbildad livsmedelstekniker med bred och varierad erfarenhet från livsmedelsbranschen i Norge och andra länder. Under de senaste 30 åren har hon arbetat med;
• Kvalitet – allt från utveckling av nya system till uppdatering och uppföljning av befintliga kvalitetssystem där förbättring och effektivitet önskas.
• Livsmedelssäkerhet – konsultation efter revision av Mattilsyn i Norge eller certifieringsföretag mot livsmedelssäkerhetsstandarder som BRC eller FSSC 22000
• Revisioner – IK mat, Lokal mat, Nyt Norge, Specialitet, Frukt och grönt, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001
• Kurser och specialistseminarier anpassade till livsmedelsbranschen
Mette bor i Trondheim och spenderar en del tid i fjällen i sin stuga (hytte)
Lotta Wahlén
Lotta WahlénAdministratör
Lotta tar hand om dagliga kontorsfunktioner i Söderköping och är ansvarig för kundtjänst på telefon. Hon sköter administration av certifikat och utbildningar samt löpande bokföring.
Sara Thollander
Sara Thollander Administratör
Efter många år som lärare på gymnasiet, högstadiet och mellanstadiet i ämnena matte och fysik sadlade Sara om och hamnade i certifieringsbranschen och hos ControlCert. Sara sköter löpande administration och är oftast den som svarar i växeln och tar hand om nya kunder. Fritiden ägnas år familj, styrketräning, motorcykelåkande och golf.