Förslag

Om ni har synpunkter på ControlCerts uppträdande eller agerande tar vi tacksamt emot dessa. Vi arbetar med att förbättra oss och har som målsättning att bli ”bäst i klassen” för alla de tjänster vi erbjuder.

Klagomål

Som en naturlig del av vårt arbete med löpande förbättring av företaget och all personal har vi stort intresse av att identifiera förbättringsmöjligheter.

Kundklagomål eller dispyter tas på största allvar och är input till ControlCerts förbättringsarbete. Om ControlCert har brustit i sitt agerande och orsakat kunden skada kommer någon form av kompensation till kunden att ske.

Återkoppling sker till kunden inom 2 arbetsdagar på mottagandet av klagomålet och korrigering görs snarast möjligt. Inom 2 veckor återkommer ControlCert med information om hur klagomålet har hanterats. I de fall som klagomål resulterar i att information skall göras offentlig så tar ControlCert först råd av sin Externa representant.