Kunder som erhållit certifieringsbeslut som de har allvarliga invändningar emot kan göra ett överklagande av detta beslut. Överklagandet måste ske skriftligen och ställas till ControlCert inom 2 veckor efter att kunden tagit emot certifieringsbeslutet. ControlCert sammanställer ärendet och skickar det vidare till den Externa representanten som hanterar detta. ControlCert säkerställer att den som ytterst hanterar ett specifikt ärende inte är delaktig eller partisk i det aktuella ärendet.

Externa representanten med en möjlig suppleant fattar ett beslut som ControlCert:s ledning följer.

Man kan inte överklaga Externa representantens beslut. Kunden kan framföra synpunkter och detta kommer ControlCert att beakta.

Till överklagande räknas inte klagomål eller synpunkter på enskilda avvikelser eller revisorns beteende, detta hanteras av ControlCert i den normala avvikelse- och förbättringshanteringen.

Kunden som har överklagat får återkoppling inom 2 dagar av ControlCert att överklagandet har mottagits. ControlCert återkommer inom rimlig tid med respons till kunden efter att ärendet har behandlats av Externa representanten.

Överklagan underskrift