Policy

Kundpolicy

ControlCert arbetar för effektiva processer i syfte att kunden blir registrerad för den standard man sökt certifiering mot.


Verksamhetspolicy

ControlCert är det självklara alternativet för kunder som vill anlita ett svenskt certifieringsorgan med fokus på butik och dess leverantörer. Våra kärnvärden är enkelhet och tydlighet i all kommunikation, snabb återkoppling och hög kompetensnivå. Det ska märkas en skillnad när man anlitar oss. Vi har ett stort personligt engagemang för vårt arbete och en stark vilja att bidra till säkra livsmedel på marknaden.
Genom noggrant urval av revisorer och täta kalibreringar får kunderna en likvärdig bedömning oavsett revisor. Vi säljer förtroende och inga tveksamheter ska finnas i var vårt intresse finns. Vår leverans utgörs ytterst av trovärdighet och vårt oberoende parat med kompetens gör oss till en pålitlig och trygg partner i allt arbete som rör livsmedelssäkerhet. Våra kunder skall uppleva att deras egen kunskap och engagemang inom livsmedelssäkerhet flyttas framåt med märkbara steg efter varje besök.