Kundpolicy

ControlCert arbetar för effektiva processer i syfte att kunden blir registrerad för den standard man sökt certifiering mot. Kunden ska där det är möjligt känna att de får en bra granskning och mervärde av genomförda revisioner. ControlCert ska ha en trevlig, saklig och professionell framtoning mot kunder i all kontakt med dem.

controlcert policy trevliga

Kvalitetspolicy

ControlCert ska vara ett attraktivt alternativ för kunder som vill anlita ett svenskt certifieringsorgan med fokus på livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö.

Kärnvärden för oss är enkelhet och tydlighet i all kommunikation, snabb återkoppling och hög kompetensnivå, sekretess samt opartiskhet. Det ska märkas en skillnad när man anlitar oss. Vi har ett personligt engagemang för vårt arbete och stark drivkraft till att på ett oberoende sätt bidra till säkra livsmedel, hög kvalitet på tjänster och produkter samt bättre miljö.

Genom noggrant urval av revisorer och regelbundna kalibreringar får kunderna en likvärdig bedömning oavsett revisor. Våra kunder skall uppleva att deras egen kunskap och engagemang inom sitt verksamhetsområde där så är möjligt flyttas framåt med märkbara steg efter varje besök av oss.

Vårt aktiva förbättringsarbete utgår från kunder och andra intressenter där alla uppslag till ökad kvalitet och kundnöjdhet tas tillvara. Vi har ett eget engagemang att ständigt effektivisera vårt interna arbetssätt.