ISO-standarden för livsmedel, ISO 22000, växer på den internationella marknaden och har en global spridning. Det som skiljer ISO från andra, mer tekniska och privatägda standarder, är att det saknas särskilda licensavgifter och särintressen som vill ha en viss inriktning under utvecklingen av standarden under åren. Det är därför tryggt för en ISO-certifierad, mindre aktör med mindre resurser för kvalitetsutveckling att jobba med ISO-certifiering av sitt företag.

Vi på ControlCert har tidigare jobbat med att utveckla system för mindre företag inom förädling och grossist för att klara en certifiering. Vi vet, att denna standard, kan användas av alla företag som har ett bra egenkontrollprogram och ett genomarbetat HACCP-system! ISO 22000 specificerar inte heller många detaljkrav som andra standarder gör, som ofta innebär stora investeringar för mindre företag. En annan fördel med ISO 22000 är möjligheten att ha en extern resurs som stöd i ens HACCP- och ledningsarbete.

Söker ni ISO 22000-certifiering för era livsmedel?

ISO 22000 baseras på:

  • Ledningssystem med dokumentation och regelbundna möten
  • Väl genomarbetat HACCP-system med noggrann analys av faror och styrningspunkter
  • Grundförutsättningar som bygger på branschriktlinjer och lagkrav
  • En organisation som prioriterar systematiskt arbete med livsmedelssäkerhet.
ISO 22000 Certifikat

ISO-revisioner följer en ordning för certifiering av ledningssystem och har treårslängd på sina certifikat. I korthet innebär det större revisioner vart tredje år inklusive första året. Två mellanliggande revisioner blir alltså mindre i omfattning vilket innebär att kostnadsbilden för certifiering på en treårsbasis inte blir särskilt hög, jämfört med andra livsmedelsstandarder. Revisionerna innebär också ett större fokus på förbättringsområden eftersom oftast samma revisor återkommer och följer upp i större utsträckning än i andra standarder.

ISO 22000 kom första gången 2005 och en ny utgåva blev klar 2018. Standarden är global och används världen över. Standarden är anpassad för hela livsmedelskedjan – ”jord-till-bord” och varje certifieringsorgan arbetar med vissa kategorier.

Revisionsteknik

Är ni osäkra om ISO 22000-certifieringen är rätt för er?

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er!

Våra certifieringar inom livsmedelsindustrin:

ISO 22000 Certifikat

ISO 22000

FSSC 22000 Certifikat

FSSC 22000

IP Livsmedel Certifikat Ikon

IP Livsmedel

Från Sverige-märke

Från Sverige

AOECS Glutenfri symbol

AOECS - Celiaki

Plant Based Standard symbol

Plant Based Standard

KRAV certifiering

KRAV-ekologiskt

EU-Ekologiskt märke

EU-ekologiskt

Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Svensk standard för livsmedels-hantering i butik