ISO 14001 är en standard för miljöledning och syftar till att identifiera samt styra och övervaka organisationens miljöpåverkan. ISO 14001 kom först 1996 och är den vanligaste miljöcertifieringen både i Sverige och i världen. Standarden är tillämpbar på organisationer i alla typer och alla storlekar.

För att lyckas med ett bra miljöarbete enligt ISO 14001 krävs ett engagemang både från ledningen och medarbetare. Det handlar både om att minska den negativa miljöpåverkan samt att stärka den positiva miljöpåverkan. Ett bra miljöarbete leder ofta även till ekonomiska fördelar inom organisationen och kan stärka konkurrenskraften och göra organisationen mer attraktiv för sina kunder.

Söker ni ISO 14001-certifiering för er organisation?

ControlCerts roll är att granska ert miljöarbete enligt ISO 14001 och hur väl ni uppfyller standardens krav och era egna rutiner. Efter granskning erhåller ni ett certifikat från oss som bevis på ert miljöarbete. Sedan sker årliga granskningar av er verksamhet för att säkerställa fortlevnad och utveckling av ledningssystemet.

ISO 14001 Certifikat

Är ni osäkra om ISO 14001-certifieringen är rätt för er?

Fyll i en intressanmälan så kontaktar vi er!