Opartiskhet

Rådgivande nämnd

 

Externa representanten sammankallar även en Rådgivande nämnd som består av ett större antal representanter.  I denna återfinns anställda på ControlCert, inhyrd personal, kunder och andra intressenter. Rådgivande nämndens uppgift är att ge möjlighet till en bredare kommentarskrets kring ControlCerts arbete med opartiskhet, objektivitet, öppenhet och allmänna uppfattningen om ControlCerts aktiviteter.

Bengt-O Petersson – Extern representant

Bengt har lång erfarenhet inom livsmedelsindustrin där han bland annat under många lyckosamma år drev Lecora i Vadstena. Idag ägnar sig Bengt åt turistnäringen i Vadstena. Bengt var tidigare ordförande i ControlCerts certifieringskommitté som utgjorde ett äldre arbetssätt kring opartiskhet och objektivitet.