ISO-standarden för livsmedel, ISO 22000, har inte fullt ut det erkännande som en GFSI-godkänd standard som t ex BRC eller IFS har. Därför har en neutral organisation i Nederländerna, FSSC (Foundation for Food Safety Certification) ordnat med det som behövs för att matcha GFSI:s krav. Det krävs bl a en revisionsanvisning och inte minst mer detaljerade tilläggskrav för alla grundförutsättningar.

FSSC 22000 bygger på fyra dokument:

  • ISO 22000:2018 – ledningssystem för livsmedelssäkerhet.
  • ISO 22002-X för detaljerade krav på grundförutsättningar.
  • FSSC:s egna tilläggskrav, nu version 5.1 fram till 2024-03-31 och version 6 fr o m 1 april 2024.
  • Board of Stakeholders decision list.

Är det FSSC-22000 ni behöver?

GFSI – Global Food Safety Initiative är en branschdriven organisation som ger direktiv och vägledning om livsmedelssäkerhet som krävs för att uppnå säkra livsmedel inom hela distributionskedjan. Detta arbete sker genom ett samarbete mellan världens ledande experter inom livsmedelssäkerhet från detaljhandeln, tillverkningsindustrin, liksom internationella organisationer, regeringar, den akademiska världen och tjänsteleverantörer till den globala livsmedelsindustrin.

GFSI accepterar standarder som uppfyller GFSI:s riktlinjer. Exempel på i Sverige förekommande standarder för livsmedelstillverkning är:

  • FSSC 22000
  • BRC
  • IFS
FSSC 22000 Certifikat

FSSC 22000 har en mycket snabb tillväxt, inte minst i Sverige. Många företag anammar den mer pragmatiska stilen där detaljkraven inte ändras så ofta . FSSC och ISO har ett ursprung i industriella behov och är till för att underlätta handel mellan parter och länder. FSSC-standarden där ISO 22000 utgör grunden tillsammans med olika tilläggsstandarder (ISO/TS 22002-X) samt specifika FSSC-krav, medför att revisionerna blir någon halvdag eller heldag längre per år än om endast ISO 22000 tillämpas. Principen om kortare uppföljningsrevisioner finns dock kvar och sett under en treårsperiod brukar kostnadsbilden vara positiv jämfört med BRC eller andra standarder med GFSI-nivå.

FSSC 22000 blev först klarklar 2011 och utvecklas mot fler varianter för olika kategorier i livsmedelskedjan. FSSC är likvärdig standard med BRC Global Standard för livsmedelssäkerhet som GFSI-godkänd. FSSC bygger på ISO-standarderna som i sig bygger på utveckling utan andra privata intressen.

Viktiga områden som kräver en del arbetsinsatser är sårbarhet om yttre hot och sabotage (food defence) samt fusk/bedrägeri (food fraud). FSSC-kraven fokuserar mycket på vilka förebyggande åtgärder som företaget inför och sedan håller aktiva samt uppdaterade.

Är ni osäkra om FSSC 22000-certifieringen är rätt för er?

Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er!

Våra certifieringar inom livsmedelsindustrin:

ISO 22000 Certifikat

ISO 22000

FSSC 22000 Certifikat

FSSC 22000

IP Livsmedel Certifikat Ikon

IP Livsmedel

Från Sverige-märke

Från Sverige

AOECS Glutenfri symbol

AOECS - Celiaki

Plant Based Standard symbol

Plant Based Standard

KRAV certifiering

KRAV-ekologiskt

EU-Ekologiskt märke

EU-ekologiskt

Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Svensk standard för livsmedels-hantering i butik