Certifieringsprocessen

Start

Kontakt och avtal

 • Offertförfrågan, uppgifter om företag samlas in.
 • Inventering av kompetens och resurser.
 • Internt beslut om att det finns resurser: kompetent revisor, tid och plats (geografisk).
 • Offert skickas med avtalsvillkor.

Offert skickas inom 2 arbetsdagar.

Planering

Förarbete inkl inventering

 • Program och brev skickas till kund – ca 2-3 veckor innan revisionsdatum

Revision

Besök på plats

 • Revision genomförs på aktuell anläggning (kontor samt tillverkning och ev. lager). För ISO-baserade revisioner (t ex ISO 22000 och FSSC 22000) sker den initiala revisionen i två steg – Steg 1 och Steg 2.
 • Öppningsmöte för att informera om hur revisionen går till och den fortsatta certifieringsprocessen.
 • Slutmöte på plats med skriftlig sammanställning av avvikelser/observationer vid revisionen.

Svar på korrigerande åtgärder från kund – inom 28 dagar från revision.

Slutförande

Kompletterande fakta lämnas in

 • Efter revisionen behöver kunden oftast inkomma med dokumentation (foto, kopia på dokument, skärmavbildning, etc) som visar hur korrigerande åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas.
 • Revisorn förhandsgranskar dessa åtgärder och accepterar dem innan de skickas vidare till den granskande revisorn. Ev. kan kompletterande dokumentation behövas.

Förhandsgranskning inom 5 arbetsdagar.

Beslut

Granskning utförd av chefsrevisor

 • Granskande revisor går igenom all dokumentation från revisor (rapport) och kund (dokumentation om korrigerande åtgärder).
 • Granskande revisor fattar beslut om godkänd certifiering och certifikat tas fram.
 • Granskande revisor kan även underkänna certifiering och ny planering påbörjas för ny process.*
 • Certifikat utfärdade av ControlCert kan i förekommande fall bli indragna eller tillfälligt suspenderade. Möjligheter finns till att återskapa certifikat under vissa omständigheter.

Uppföljning

För att förnya certifikaten görs uppföljande besök. För de flest certifieringar sker detta årligen. För ISO baserade certifieringar löper certifikatet i en treårscykel med uppföljande revisioner två i rad och därefter omcertifiering efter 3 år.

Beslut om certifiering sker inom 5 arbetsdagar.

*Beslut kan överklagas inom 14 dagar, läs mer här