Certifieringsprocessen

Start

Kontakt och avtal

 • Offertförfrågan, uppgifter om företag samlas in.
 • Inventering av kompetens och resurser.
 • Internt beslut om att det finns resurser: kompetent revisor, tid och plats (geografisk).
 • Offert skickas med avtalsvillkor.

Offert skickas inom 2 arbetsdagar.

Planering

Förarbete inkl inventering

 • Program och brev skickas till kund – ca 2-3 veckor innan revisionsdatum

Revision

Besök på plats

 • Revision genomförs på aktuell anläggning (kontor samt tillverkning och ev. lager).
 • Öppningsmöte för att informera om hur revisionen går till och den fortsatta certifieringsprocessen.
 • Slutmöte på plats med skriftlig sammanställning av avvikelser/observationer vid revisionen.

Svar på korrigerande åtgärder från kund – inom 28 dagar från revision.

Slutförande

Kompletterande fakta lämnas in

 • Efter revisionen behöver kunden oftast inkomma med dokumentation (foto, kopia på dokument, skärmavbildning, etc) som visar hur korrigerande åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas.
 • Revisorn förhandsgranskar dessa åtgärder och accepterar dem innan de skickas vidare till den granskande revisorn. Ev. kan kompletterande dokumentation behövas.

Förhandsgranskning inom 5 arbetsdagar.

Beslut

Granskning utförd av chefsrevisor

 • Granskande revisor går igenom all dokumentation från revisor (rapport) och kund (dokumentation om korrigerande åtgärder).
 • Granskande revisor fattar beslut om godkänd certifiering och certifikat tas fram.
 • Granskande revisor kan även underkänna certifiering och ny planering påbörjas för ny process.*
 • Certifikat utfärdade av ControlCert kan i förekommande fall bli indragna eller tillfälligt suspenderade. Möjligheter finns till att återskapa certifikat under vissa omständigheter.

Beslut om certifiering sker inom 5 arbetsdagar.

*Beslut kan överklagas inom 14 dagar, läs mer här