ISO 9001 är den mest använda och kända standarden världen över för kvalitetssäkring. Den kan tillämpas på alla typer av företag och verksamheter. Det finns många fördelar med att införa ett ledningssystem för ISO 9001, t ex att på ett strukturerat sätt hantera risker och möjligheter kopplade till verksamheten, större möjligheter till nöjda kunder, säkerställa att sina produkter och tjänster uppfyller lagar och krav samt att verksamheten ständigt blir bättre och bättre år efter år.

Några principer som står i fokus i ISO 9001 är t ex ledarskap, medarbetarnas engagemang, kundfokus, processtyrning. Den första utgåvan av ISO 9001 publicerades redan 1987 och den senaste utgåvan är från 2015.

Söker ni ISO 9001-certifiering för er organisation?

ControlCerts roll är att granska ert kvalitetsarbete och hur väl ni uppfyller standardens krav och era egna rutiner. Efter granskning erhåller ni ett certifikat från oss som bevis på ert kvalitetsarbete. Sedan sker årliga granskningar av er verksamhet för att säkerställa fortlevnad och utveckling av ledningssystemet.

ISO 9001 Certifikat

Är ni osäkra om ISO 9001-certifieringen är rätt för er?

Fyll i en intressanmälan så kontaktar vi er!