De EU-ekologiska certifikat som har utfärdats av ControlCert finns på följande sida:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index