ControlCert är ett svenskt privatägt certifieringsorgan, specialiserat på kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet. Företaget lyder under tillsynsmyndigheten SWEDAC och grundades hösten 2011. Vi är godkända av Svensk Dagligvaruhandel för att certifiera livsmedelsbutiker och av Sigill Kvalitetssystem för att certifiera livsmedelsföretag. Vi har ackreditering för ekologiskt och KRAV, och är ett kontrollorgan som lyder även under Livsmedelsverket. Vi har även en internationell status som godkänt certifieringsorgan för ledningssystem, av ISO 9001, ISO 14001 och FSSC (Foundation for Food Safety Certification) för ISO/FSSC 22000. Vår strävan är att ControlCert ska upplevas som ett naturligt val när det gäller val av certifieringsorgan. Stor tonvikt läggs på våra revisorers fackmässiga och sociala kompetens.

Vår runsten

Runskrift var förr ett sätt att berätta historier om människor som hade levt och vad de hade utfört. I vår runsten står det med den fornnordiska futharken skrivet ”kontrolsert skandinavia – ritar fudir”.

Ritar fudir på fornnordiska betyder ”riktig föda” vilket var huvudfokus när vår verksamhet startade och vår inriktning var främst livsmedelsföretag. är vad vi strävar efter att våra insatser inom de certifieringstjänster och andra verifieringstjänster som vi utför ska medverka till. Detta oavsett om livsmedlen är oförpackade eller förpackade.

I mitten finns två C som står för ControlCert och längst upp finns en krona istället för ett kors (som det var förr då kyrkan bestämde) då vi som certifieringsorgan lyder under staten (SWEDAC).

controlcert runsten ritar fudir