ISO 22000 Certifikat

ISO 22000

En internationell standard för livsmedelssäkerhet. Den kan användas av alla företag som hanterar livsmedel >

FSSC 22000 Certifikat

FSSC 22000

En certifiering för kvalitetsledningssystem för livsmedelssäkerhet, även kallat Food Safety Management System, FSMS >

IP Livsmedel Certifikat Ikon

IP Livsmedel

En grundcertifiering som bygger främst på lagkrav och omfattar livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet >

Plant Based Standard symbol

Plant Based Standard

En standard som fastställer att livsmedel helt och hållet saknar animalier och sådant som är av animaliskt ursprung >

AOECS Glutenfri symbol

AOECS - Celiaki

En standard som fastställer att produkter är glutenfria >

Från Sverige-märke

Från Sverige

En tydlig ursprungsmärkning som gör det enklare att välja livsmedel och växter med svenskt ursprung >

Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Svensk standard för livsmedelshantering i butik

Standarden har fokus på livsmedelssäkerhet och redlighet >

EU-Ekologiskt märke

EU-Ekologiska livsmedel

Certifieringen är en spårbarhets-certifiering där EU-logotypen innebär att man kan spåra tillbaka till jordbruksursprunget för varan >

KRAV certifiering

KRAV-ekologiskt

Visar att en vara är producerad naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, med extra höga krav på biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan >