ISO 9001 / 14001

ISO-standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning växer bland svenska livsmedelsföretag. Arbete pågår inom ISO med att harmonisera alla standarder för ledningssystem, inklusive ISO 22000. När det arbetet är klart 2017 så kommer dels arbetet inne i företagen att förenklas men även revisionerna. På ControlCert har vi erfarenhet av ISO 9001 och ISO 14001 och har tidigare jobbat med införande och underhåll av ledningssystem som uppfyller kraven i dessa standarder. För de företag som önskar en kombination av ISO 9001 eller 14001 vid certifiering mot t ex ISO eller FSSC 22000 kan vi erbjuda detta tillsammans med en samarbetspartner.

ISO 9001 har ett välrenommerat rykte i hela världen för en mängd olika typer av organisationer. Standarden är slags ”golden standard” som utgör riktmärke för många andra standarder för ledningssystem. Idag finns mer än 1 miljon certifikat mot ISO 9001. Nya versionen av ISO 9001:2015 är nu publicerad och finns även på svenska.